Business Intelligence

Proces wydobywania z danych użytecznych informacji i praktycznej wiedzy, która pozwala na podejmowanie szybszych, skuteczniejszych i bardziej efektywnych decyzji wszystkim pracownikom, biorącym udział w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa.

Usługi doradcze

Strategiczna karta wyników.
Modelowanie i wdrażanie systemów controllingu kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.
Optymalizacja procesów biznesowych.
Audyty IT/IS i zarządzanie projektami.

Technologia

Kompletne środowiska systemów:
bazy danych, hurtownie danych, systemy raportowe, eksploracja danych.
Projekty techniczne.
Programowanie i wdrożenia.
Integracja systemów.
Administracja, wsparcie, serwis.